Diensten

Coaching
Training
Intervisiebegeleiding
Mediation
Procesbegeleiding
Programmamanagement

Vanuit KIEK inCo begeleid ik mens en organisatie in het (bij)stellen van doelen en het vormgeven aan die doelen in de gegeven context. Dit gebeurt in samenwerking met u, uw team en de mensen in uw organisatie. U neemt de stappen, ik licht u bij, ondersteun, kietel, en confronteer waar nodig.

Interventies van KIEK inCo bieden nieuwe zienswijzen op. Ik help u oogkleppen af te doen en een nieuwe kijk op uw vragen én oplossingen te krijgen. Hierdoor worden mogelijkheden zichtbaar die voorheen niet denkbaar leken.

Ik begeleid u bij het nemen van de stappen, opdat u met vertrouwen zelfstandig verder kan.