Missie

Mijn persoonlijke bijdrage ligt in het samen zoeken naar een optimale 'fit' tussen een persoon, diens rol(len) en de organisatie. Helderheid over verwachtingen, doelen en bijdragen is essentieel in de samenwerking en noodzakelijk om impact en effectiviteit te bereiken. Een juiste afstemming is de spil waar alles om draait. Communicatie zie ik als het smeermiddel: te weinig dan loopt het vast, teveel of onjuist toegepast dan loopt het uit de voegen. Het vinden van een juiste balans, daarin ligt mijn passie, mijn deskundigheid en mijn toegevoegde waarde.